Hiperseksualność

Hiperseksuapność, czyli nadmierny seksualny popęd to coś, czego istnienia nie są pewni niektórzy specjaliści. Spór pochodzi stąd, iż trudno będzie określić jaki poziom seksualnych potrzeb to jeszcze norma, a jaki zaś nie. Poszczególne osoby różnią się od siebie pod różnymi względami, również jeśli chodzi o popęd seksualny.

Niemniej jednak większość naukowców podziela opinię, iż z nadmiernie występującym seksualnym popędem, mamy wówczas do czynienia, kiedy zaczyna on dominować nad pozostałymi sferami życia i utrudnia funkcjonowanie w codziennym życiu. Nadmiernie występująca chęć na uprawianie seksu, to nie przyjemność, lecz przymus odbywania stosunków. To coś, co potrafi zapanować nam nami i ogranicza naszą aktywność w pozostałych sferach życia. Nieustanna i bardzo silna chęć zaspokojenia seksualnego popędu może doprowadzić do ryzykownych zachowań, zaburzeń psychicznych, a nawet i do rozpadu związku.

Przejawem nadmiernego seksualnego popędu będzie fakt, iż chęć uprawiania seksu zacznie przeszkadzać; z czegoś, co wzbogaca nasze życie i daje przyjemność, stanie się przymusem i zuboży naszą rzeczywistość. Pierwszym symptomem, który powinien nas zaniepokoić, będzie fakt, iż nasze potrzeby uprawiania aktywności seksualnej różnią się znacznie od potrzeb, jakie mają postali ludzie. Kolejnym sygnałem będzie brak odczuwanej satysfakcji po seksie.

Zamiast niej pojawi się uczucie, iż po raz kolejny przyszło nam zrobić coś, czego nie chcieliśmy tak naprawdę zrobić. Jeżeli zbytni seksualny popęd doprowadzi do utracenia kontroli nad zachowaniami w takiej sferze, niezbędne będzie udanie się do lekarza specjalisty.

Jakie są przyczyny nadmiernie występującego seksualnego popędu?

Nadmiernie występujący seksualny popęd może być wywołany przez psychiczne albo fizjologiczne czynniki. Nierzadko jest on jednym spośród symptomów innych schorzeń. Zaobserwowano go u osób, które cierpią na chorobę Alzheimera i encefalopatię. Bywa także przejawem zaburzeń w hormonalnej gospodarce.

Kiedy nadmierny popęd seksualny nie jest uznawany za zaburzenie?

Nadmierny seksualny popęd nie będzie uznawany za zaburzenie, jeśli pojawi się u dorastających mężczyzn. Podczas dojrzewania, takie zjawisko pozostaje naturalne i nie powinno wzbudzić naszego niepokoju. Taki stan może trwać pomiędzy 16 a 25 rokiem życia. Natura samodzielnie sobie z nim radzi przy pomocy zdrowej i naturalnej masturbacji.

Nadmiernie występujący seksualny popęd, który wywołały przyczyny organiczne

Mając na myśli przyczyny organiczne, mówimy o fizycznych zmianach zachodzących w mózgu. Takie zmiany mogą być uwidocznione w obrazie mózgu albo przejawiać się wyłącznie wybranymi zachowaniami. Organicznie uwarunkowany nadmierny seksualny popęd towarzyszy chorobie Alzheimera.

Nie oznacza to niewątpliwie, iż wszystkie osoby cierpiące na takie schorzenie będą odczuwać zbyt silną potrzebę uprawiania seksu. Kontrolowanie odruchów, a więc i ryzykowane seksualne zachowania, obserwowane są u paru procent osób chorujących na Alzheimera. Przyczyna organiczna zbyt dużej seksualnej aktywności pojawia się także u tych osób, które mają autyzm czy zespół Aspergera. Tendencje do zachowań niestandardowych w łóżku pojawia się u tych osób jeszcze w dzieciństwie i mogą utrzymywać się także w wieku dorosłym. Nadmiernie występujący seksualny popęd u tychże pacjentów zmniejsza się za pomocą terapii, różnych aktywności, jak i farmakologicznego wsparcia. Uwarunkowaną organicznie zbytnią potrzebę seksualnych kontaktów obserwuje się także u pacjentów mających encefalopatię, czyli równego typu uszkodzenia wybranych części mózgu.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *